Oferta lokat

Toyota Bank
 • zakładasz i zarządzasz w 100% online
 • oprocentowanie 2%
 • zacznij oszczędzać już od 3 000 zł
 • wniosek w 5 minut
Oprocentowanie 
Okres trwania
Kwota minimalna 
Kwota maksymalna 
Kapitalizacja
- 2,25% 
- 130 dni
- 3000 zł 
- 100 000 zł (10 lokat po 10 000 zł)
- na koniec okresu 

Santander Consumer Bank
 • 1,9% na 12 miesięcy, złóż wniosek on-line!
 • Już od 5.000 zł
 • Stałe oprocentowanie
 • Oferta dostępna dla nowych środków
Oprocentowanie 
Okres trwania
Kwota minimalna 
Kapitalizacja
- 1,90% 
- 12 miesięcy
- 5000 zł 
- na koniec okresu

mBank
 • oprocentowanie do 1% nominalnie w skali roku
 • 3 miesiące czas trwania lokaty
 • od 500 do 10 tys. złotych

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Oprocentowanie lokaty
Czas trwania
Kwota minimalna
Kwota maksymalna
- 3,5% w skali roku
- 3 miesiące
- 500 zł
- 10 000 zł
GetinBank
 • e-lokata Tradycyjna oprocentowanie 1,55% na 3m-ce oraz 1,65% na 6 m-cy
 • Na okres 3 lub 6 miesięcy
 • Dostępna już od 500 zł
Oprocentowanie

Kwota minimalna
Kwota maksymalna
Kapitalizacja
1,75% na 3 miesiące
1,85% na 6 miesięcy
500 zł
bez ograniczeń
na koniec okresu

GetinBank
 • e-Lokata Progresywna średnie oprocentowanie 1,7%
 • Na okres 12 miesięcy
 • Dostępna już od 500 zł
Oprocentowanie
Okres trwania
Kwota minimalna 
Kwota maksymalna 
Kapitalizacja
od 0,85% do 3,45%
12 miesięcy
500 zł 
bez ograniczeń 
na koniec okresu 

GetinBank
 • Lokata na 3 i 6 miesięcy
 • Na środki do 200 000 zł
 • Oprocentowanie 0,4%
Oprocentowanie 
Okres trwania
Kwota minimalna 
Kwota maksymalna 
Kapitalizacja
2,10% 
4 miesiące
500 zł 
200 000 zł
na koniec okresu

BGŻ BNP Paribas
 • gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania
 • oproc. stałe 3,0% w skali roku
 • od 1000 do 20 000 zł
 • lokata 3-miesięczna dla Nowych Klientów
Expander
 • zapytaj Doradcę o aktualną ofertę lokat bankowych!
 • dopasuj odpowiedni okres deponowania środków oraz stopę zwrotu
 • poznaj możliwości inwestowania z gwarancją zysku
 • sprawdź ile możesz zyskać!
zapytaj Doradcę o aktualną ofertę lokat bankowych!
dopasuj odpowiedni okres deponowania środków oraz stopę zwrotu
poznaj możliwości inwestowania z gwarancją zysku
sprawdź ile możesz zyskać!
 • od 500 zł do 25 000 zł
 • krótki okres Lokaty - 3 miesiące
 • tylko dla nowych klientów
 • bez otwierania konta
Open Finance
 • nasz doradca pomoże Ci w wyborze najkorzystniejszej formy ulokowania pieniędzy
 • zyskaj więcej niż na lokacie bankowej i wybierz swoją strategię inwestycyjną
 • plany systematycznego oszczędzania - sposób na proste i zyskowne oszczędzanie
 • lokaty w formie portfeli modelowych
Deutsche Bank‎
 • atrakcyjne oprocentowanie lokaty terminowej 5%
 • minimalna kwota lokaty 1000 zł
 • 50% zniżki w opłacie manipulacyjnej
 • szeroki wybór funduszy zagranicznych
Deutsche Bank‎
 • Nawet 500 zł rocznej premii na każde dziecko
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty
 • Możliwość założenia jednej lokaty na każde posiadane dziecko (maksymalnie 5 lokat)
Lion's Bank
 • wygodny okres lokaty od 1 nawet do 12 miesięcy
 • bez zakładania konta
 • wysokie oprocentowanie
Lion's Bank
 • od 1 do 1095 dni
 • w pełni negocjowane oprocentowanie
 • lokata już od 100 000 zł
Lion's Bank
 • Okres lokaty od 1 do 12 miesięcy
 • Nawet 2,4% w skali roku przy utrzymaniu 10% salda lokaty na Koncie w Lion's Bank
 • Lokata od 100 000 PLN nawet do 1 000 000 PLN
 • Dostępna z rachunkiem bankowym
Idea Bank
 • od 10 000,01 zł do 100 000 zł
 • lokata na 3 miesiące
 • tylko dla nowych klientów
 • bez otwierania konta
Lion's Bank
 • Już od 100 000 zł nawet do 600 000 zł
 • Dla nowych Klientów
 • Bez zakładania konta i dodatkowych produktów
 • Na 40 dni
Lion's Bank
 • minimalna kwota lokaty: 100 000 zł
 • możliwość wyboru okresu lokaty: 1 lub 3 miesiące
 • bez konieczności otwierania konta bankowego
 • bez dodatkowych produktów
Idea Bank
 • od 500 zł do 10 000 zł
 • lokata na 1, 2 lub 3 miesiące
 • tylko dla nowych klientów
 • bez otwierania konta
 1. CZy lokata to w obecnej sytuacji kryzysowej to jedyna rozsadna forma inwestowania ?

 2. o jakich lokatach mowimy ??? Wkaladajac 5000zl po miesiacu zarabiamy srednio 20zl a biorac kredyt tej samej wartosci to miesieczne odsetki sa srednio prawie trzy razy wieksze od zysku z lokaty... Ja rozumiem ze bank musi zarobic ale moze troszke sprawiedliwiej potraktowac swoich klientow ? To co proponuja banki to ŻADNA forma oszczednosci dla szarego czlowieka to po prostu wyzyskiwanie ludzi i ich nieznajomosci zasad ekonomii... Banki tlumacza sie ryzykiem a jaka my mamy gwarancje ze bank jeden z drugim w dzisiejszych czasach nie upadnie ????

 3. Coś w tym jest, bank wykorzystuje to, że musisz mieć konto osobiste, jakiś kredyt itp Skoro musisz to może z klienta ciągnąć ile wlezie.

 4. "Dokładnie zgadzam się z przedmówcami, że banki wyciskają z nas jak najwięcej pieniędzy, a w zamian wiele nam nie oferują w swoich produktach finansowych jak na przykład lokaty terminowe. Tak samo jest z lokatami strukturyzowanymi, gdzie pieniądze podzielone są na połowę. Jedna połówka to minimalne oprocentowanie na lokacie, a druga połówka to bardziej agresywne inwestowanie w papiery wartościowe na giełdzie przeważnie w Warszawie. I tu juz zależy od momentu, w który wejdziemy w inwestycje"

 5. "Najlepsze lokty terminowe są takie, ktore mają jednodniową kapitalizację odsetek, ponieważ od wypracowanych zysków w postaci odsetek nie płacimy podatku Belki. I okazuje się wtedy, że bardzo dużo możemy zyskać zakładając takie lokaty w bankach. Jedną z lepszych inwestycji w lokatę z jedniodniową kapitalizacją odsetek jest lokata w Open Finance. Open Finance oferuje oprocentowanie w wysokościn 6,65 procent, niewiele mniej Meritum Bank oraz FM Bank i Noble Bank. W granicach 6-6,2 procent można zarobić na takiej lokacie w Getin Banku, Allianz Banku, Banku BPH."

 6. "Nawet jak zainwestujesz w same fundusze inwestycyjne to nigdy nie stracisz 100 procent, możesz stracic na przyklad 40 czy 50 procent w skali roku czy cos w tym rodzaju. A przeważnie lokaty strukturyzowane charakteryzuja się tym, że część pieniedzy zainwestowanych w lokate przynoszą niski dochód w postaci odsetek. Banki dają oprocentowanie, które nie przekracza 10 procent, a na ogół jest znacznie niższe niższe. Więc warto zastanowic się jednak nad podjeciem wiekszego ryzyka."

 7. "dobrze jest rozważyć lokowanie części swoich oszczędności w waluty takie jak frank szwajcarski, funt brytyjski, dolar amerykański czy w walutę euro. Najlepiej jeszcze na te swoje waluty założyć lokaty terminowe. Mozna wtedy zarobić nie tylko na kursach, ale także na oprocentowaniu, które przy ddłuzszym okresie inwestowania w lokaty może przynieść spore zyski. Ale należy kupować takie waluty z rozwagą. Kurs franka szwajcarskiego bardzo mocno poleciał do góry, więc teraz jest za duże ryzyko, ale zastanowiłbym się teraz nad walutą euro."

 8. "Teraz wydaje mi się,ze warto zaryzykować i załozyć lokatę strukturyzowaną, ponieważ akcje na polskiej giełdzie pod koniec roku pójdą w górę, a sama lokata terminowa daje pewną gwarancję ochrony kapitału, gdyby akcje nie poszły aż tak bardzo w górę. może jeszcze inaczej rozważyć inwestycje w fundusz inwestycyjny i włożyć w bardziej bezpieczne instrumenty finannsowe, ale wtedy i ryzyko mniejsze i spodziewany zysk, ale niestety zysk bardzo słaby, w porównaniu z zyskiem z drożejacycyxh akcji."

 9. " pod koniec listopada 2010 roku to już bardziej bym obawiał się zaryzykować w taka lokatę strukturyzowaną, ale kto nie ryzykuje ten nie ma. Wszystko zależy od portfela takiego funduszu inwestycyjnego i rodzaju oczywiście takiego funduszu inwestycyjnego. Chyba, ze bardziej bezpiecznie można zainwestować w fundusze stabilnego wzrostu albo zrównoważony, one mają mniejsze ryzyko w razie krachu giełdowego, ale także w przypadku odwrotnym czyli hossy już tak dużo nie zarobimy."

 10. "Dobrze teraz jest wejść w taką lokate strukturyzowną, bo surowce poszły w górę i akcje pod koniec roku pójdą mocno w górę. To taki rajd świętego Mikołaja. A po nowym roku powinno być też bardo dobrze, bo po ogłoszeniu dobrych wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, będzie bardzo duży popyt na polskie akcje nie tylko ze strony polskich inwestorów, ale także ze strony zagranicznych inwestorów. A część pieniędzy jakby troche akcje spadły zabezpieczą nam lokaty bankowe"

 11. "Jak ktoś przewiduje, że surowce pójdą jeszcze w górę i na giełdzie są mozliwości zwyżki polskich akcji to jak najbardziej trzeba wejśc w taka lokatę strukturyzowaną. Saldo za pół roku po wycofaniu się z inwestycji na pewno będzie dodatnie"

 12. Polecam lokatę bankową w Getin Banku z oprocentowaniem 7 procent. Nominalne oprocentowanie wynosi 5,64 %, a lokata ta jest zakładana na okres 2 miesięcy. Stopa oprocentowania jest stała,a minimalny wkład wynosi 500 złotych a maksymalny wkład finansowy w tą lokatę terminową Getin Banku nie może przekroczyć 10 000 złotych. Taką lokatę można założyć online a jeszcze plusem takiej lokaty jest, że każdego dnia jest kapitalizacj odsetek.

 13. Dlatego tak wysoka jest ta lokata jeżeli chodzi o oprocentowanie, ponieważ nie można włożyć więcej niż 10 000 złotych na taką lokatę. I jeszcze podatek Belki zapłacimy.

 14. Znowu ostro reklamuje Getin Bank tą lokate terminową, Według portalu Comperia.pl jest to na polskim rynku finansowym lokata terminowa numer 1.

 15. Getin też ma swojej ofercie lokatę, w której kapitalizacja odsetek następuje każdego dnia. Nie płaci się wtedy podatku Belki, więc oprocentowanie na poziomie 5 procent to jest procent wynoszący 5, a dodatkowo odsetki naliczane są na zyskach z odsetek, więc wychodzi trochę więcej.

 16. Po wyborach parlamentarnych jeżeli rząd Tuska będzie nadal rządził to weźmie się za podatek Belki, teraz się wstrzymał, bo przecież jest kamapania wyborcza i mogłoby im to zaszkodzić w wyborach. Ale jak przejdzie nowelizacja ustawy o podatku Belki to już nie będzie takich lokat terminowych antybelkowych i wszyscy będą płacić podatki. Banki wtedy będą musiały przenieść koszty takich podatków na swoje barki.

 17. " a przecież budżet państwa aż takich kokosów z tego podatku nie ściągnie z lokat terminowych, ponieważ jest to około 170 milionów złotów wpływu z podatku od zysków kapitałowych typu lokaty terminowe. Chyba lepiej wprowadzić podatek dla banków."